start schooljaar 8u45-15u40 WELKOM!!!!
   |   
Klassikale infoavond KS 19u00 LS 20u15
   |   

De onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit van de onderwijsinstellingen (van alle netten) in Vlaanderen. Dit gebeurt aan de hand van doorlichtingen.
Na elke doorlichting noteren de inspecteurs hun bevindingen in een doorlichtingsverslag.
Als je HIER klikt, vind je alle verslagen van de instellingen die zijn doorgelicht sinds 1 januari 2007.

Onze school werd doorgelicht in maart 2009.

languid