We starten met een initiatie Frans bij de kleuters van de 3de kleuterklas.
De kleuterjuffen geven deze lesjes in de eigen klas.

pist 3 pist 1 pist 4 pist 2

Net zoals watergewenning de ideale voorbereiding is op de eigenlijke zwemles, zo vormen taalsensibilisering en taalinitiatie een goede voorbereiding op de latere taallessen.
We willen hier het aanwezige taalgevoel op een speelse manier stimuleren.

Met de Pistache koffer en onze klasvriend Pistache (een wel heel schattige muis…)
hebben de juffen materiaal ter beschikking om kinderen op vroege leeftijd op een prettige, speelse manier in contact te brengen met de Franse taal. Frans wordt gebruikt als middel om Pistache en zijn vriendjes te leren kennen en om heel wat leuke dingen te doen. Zo kunnen we kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd maken met de Franse taal.

Onze werkmethode houdt rekening met verschillende stapjes bij het aanleren van een taal: horen, begrijpen en spreken. In de eerste plaats bieden we klanken, woorden en structuren aan in een begrijpelijke context en met veel herhaling. Spelenderwijs legt het kind een klank- en woordregister aan.

Bent u al ook al nieuwsgierig wanneer uw bengel met zijn of haar eerste woordje Frans thuis komt?


We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.

languid