Laatste schooldag ... fijne vakantie voor iedereen!!
   |   
Pennenzakkenrock L5-6
   |   
Diploma-uitreiking K3 en L6
   |   
Oudercontact en rapport
   |   
Schoolreis L1-2 Speelstad
   |   

7De Schans is een school waar we beseffen dat een leven zonder ICT niet meer denkbaar is. Al onze klassen beschikken over een digitaal smartboard. Hiermee kunnen onze leerkrachten en leerlingen interactief les volgen en geven.  Al onze klassen beschikken over 3 of 4 computers waarop de leerlingen een massa didactische software terugvinden die hen extra motiveert, ondersteunt en laat bijleren.
Ze behalen lees-, reken- en tafeldiploma’s die hen nog extra motiveren.
Ze leren informatie opzoeken op het web en deze gebruiken in lesopdrachten. In de derde graad maken de leerlingen kennis met het maken van filmpjes, fotocollages en powerpoints ter ondersteuning van projecten en spreekbeurten.
De leerlingen van het zesde leerjaar zijn verantwoordelijk voor het opstellen en afbreken van alle vaste computers in de school voor en na vakantieperiodes. Zo leren ze ook de technische kant van alle toestellen kennen.
In het schooljaar 2017-2018 breiden we onze mobiele Ipad klas en klas IT nog uit! 
Ook gaan we mee in het digitale huiswerk. Onze wiskunde- en taalmethode heeft een online huiswerkplatform waarop de leerlingen huiswerk kunnen maken, maar ook extra oefenen op reeds geziene leerstof. (www.kweetet.be)
Jullie kinderen groeien op in een digitaal tijdperk en wij weten dat en handelen er naar.
De digitale trein is vertrokken en de Schans is alvast niet in het station blijven staan!
De Schans, uw digitale springplank naar de toekomst!

Techniekdag KTA Edegem 6de lj 2017 22

languid