Oudercontact van 16u tot 20u  
   |   

In september 2013 zijn we in de 3de kleuterklas gestart met lesjes (eenvoudige) initiatie Frans!
De kinderen (en de ouders) waren hier zeer enthousiast over. We zetten dit project uiteraard elk jaar verder. De klastitularissen van de 3de kleuterklas t.e.m. het 4de leerjaar geven deze lessen in hun eigen klas.

Een extra woordje uitleg: Net zoals watergewenning de ideale voorbereiding is op de eigenlijke zwemles, zo vormen taalsensibilisering en taalinitiatie een goede voorbereiding op de latere taallessen.
We willen hier het aanwezige taalgevoel op een speelse manier stimuleren.

Met de Pistache koffer en onze nieuwe klasvriend Pistache (een wel heel schattige muis…)
hebben de leerkrachten materiaal ter beschikking om kinderen op vroege leeftijd op een prettige, speelse manier in contact te brengen met de Franse taal. Frans wordt gebruikt als middel om Pistache en zijn vriendjes te leren kennen en om heel wat leuke dingen te doen. Zo kunnen we kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd maken met de Franse taal.

Onze werkmethode houdt rekening met verschillende stapjes bij het aanleren van een taal: horen, begrijpen en spreken. In de eerste plaats bieden we klanken, woorden en structuren aan in een begrijpelijke context en met veel herhaling. Spelenderwijs legt het kind een klank- en woordregister aan.

L3 en L4 werken verder, dit met Vanille, de zus van Pistache...

Bent u al ook al nieuwsgierig wanneer uw bengel met zijn of haar eerste woordje Frans thuis komt?


languid