sponsorlezen
   |   
 krokusvakantie
   |   
week tegen het pesten
   |   

In elke lagere school kan een leerlingenraad opgericht worden. De oprichting is verplicht wanneer ten minste tien procent van de leerlingen van de leeftijdsgroep elf- tot dertienjarigen erom vragen, voor zover dit percentage ten minste drie leerlingen betreft. Onze school heeft al verscheidene jaren een leerlingenraad.
Er zetelen in totaal 4 leerlingen uit 3, 4, 5, en 6 in. De verkiezing gebeurt 2x per jaar.
De leerlingenraad komt minstens 1x per maand samen, ze hebben ook elke maand overleg met de directie.
Leerlingen die deel uitmaken van de leerlingenraad kunnen voor meningen die zij als lid van de leerlingenraad uiten geen tuchtsancties oplopen.

languid